خواهر اطلاعات بابک زنجانی اخبار اقتصادی و بازرگانی

خواهر: اطلاعات بابک زنجانی اخبار اقتصادی و بازرگانی

زنان عربستان سعودی حق رانندگی پیدا کردند

با صدور دستوری از جانب پادشاه عربستان سعودی، زنان این کشور از حق رانندگی برخوردار شدند.  زنان عربستان سعودی حق رانندگی پیدا کردند ..

ادامه مطلب