خواهر اطلاعات بابک زنجانی اخبار اقتصادی و بازرگانی

خواهر: اطلاعات بابک زنجانی اخبار اقتصادی و بازرگانی

تصویر کهکشانی که به خاطر سخت بودن رصدش به «کهکشان پنهان» مشهور است

کهکشان آی‌سی ۳۴۲ نشانه دشواری جهت رصد است؛آن قدر سخت که به کهکشان پنهان میان دانشمندان و محققان مشهور شده. است. تصویر کهکشانی که به خاطر سخت بودن ..

ادامه مطلب