خواهر اطلاعات بابک زنجانی اخبار اقتصادی و بازرگانی

خواهر: اطلاعات بابک زنجانی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط بعضی مشاغل خاص با بیماری دردناک آرتروز روماتوئید

آرتروز روماتوئید یک بیماری دردناک است که سیستم ایمنی فرد به مفاصل حمله می کند و به گفته محققان در بعضی از انواع مشاغل، شیوع بیشتری دارد.

ارتباط بعضی مشاغل خاص با بیماری دردناک آرتروز روماتوئید

ارتباط بعضی مشاغل خاص با بیماری دردناک آرتروز روماتوئید

عبارات مهم : محققان

آرتروز روماتوئید یک بیماری دردناک است که سیستم ایمنی فرد به مفاصل حمله می کند و به گفته محققان در بعضی از انواع مشاغل، شیوع بیشتری دارد.

به گزارش مهر، یافته ها نشان می دهد فاکتورهای مرتبط با کار نظیر قرارگیری در معرض هوای مضر و آلوده، ممکن است در مبتلا شدن به این بیماری نقش داشته باشد.

ارتباط بعضی مشاغل خاص با بیماری دردناک آرتروز روماتوئید

محققان موسسه کارولینسکا سوئد به بررسی بیش از ۳۵۰۰ فرد مبتلا به آرتروز روماتوئید و حدود ۵۶۰۰ فرد بدون این بیماری در سوئد پرداختند.

یافته ها نشان داد در بین مردان، افراد دارای مشاغل تولیدی بیش از افراد دارای مشاغل تخصصی، اداری و فنی در معرض ریسک مبتلا شدن به آرتروز روماتوئید بودند. این ریسک در مورد کارگران الکتریکی و الکترونیک دو برابر زیاد و در بین کارگران آجرچین و بتن کار سه برابر زیاد بود.

آرتروز روماتوئید یک بیماری دردناک است که سیستم ایمنی فرد به مفاصل حمله می کند و به گفته محققان در بعضی از انواع مشاغل، شیوع بیشتری دارد.

در بین زنان، کمک پرستارها و خدمتکارها زیاد در معرض این خطر قرار داشتند، ولی زنان مشاغل تولیدی اینگونه نبودند که به عقیده محققان، این مسئله به خاطر حضور کمتر زنان نسبت به مردان در بخش تولید است.

آنا ایلار، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مطالعات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است ولی عاملان بالقوه در این مشاغل مشمول بر سیلیس، آزبست (پنبه نسوز)، حلال های آلی و اگزوز موتور هستند.»

واژه های کلیدی: محققان | آرتروز | بیماری | کارگران | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs