خواهر اطلاعات بابک زنجانی اخبار اقتصادی و بازرگانی

خواهر: اطلاعات بابک زنجانی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی تصویر کهکشانی که به خاطر سخت بودن رصدش به «کهکشان پنهان» مشهور است

کهکشان آی‌سی ۳۴۲ نشانه دشواری جهت رصد است؛آن قدر سخت که به کهکشان پنهان میان دانشمندان و محققان مشهور شده. است.

تصویر کهکشانی که به خاطر سخت بودن رصدش به «کهکشان پنهان» مشهور است

تصویر کهکشانی که به خاطر سخت بودن رصدش به «کهکشان پنهان» مشهور است

عبارات مهم : تصویر

کهکشان آی سی ۳۴۲ نشانه دشواری جهت رصد است؛آن قدر سخت که به کهکشان پنهان میان دانشمندان و محققان مشهور شده. است.

به گزارش خبرآنلاین،این کهکشان هر چند درخشان هست، ولی از چشم ما نزدیک استوای صفحه کهکشان راه شیری دیده می شود که مملو از گازهای برافروخته ی کیهانی، ستاره های درخشان، و غبارهای تیره و کدر هست.

تصویر کهکشانی که به خاطر سخت بودن رصدش به «کهکشان پنهان» مشهور است

این کهکشان مارپیچی ولی حسابی فعال است و این تصویر که به وسیله تلسکوپ فضایی هابل از آن شکار شده است قلب و مرکز این کهکشان را نشان می دهد که در آن مناطق داغ و آبی ستاره زایی، توده های گازی خنک تر و سرخ تر، و رگه های تیره ی غبارهای مات را می توان دید که همگی با هم به گرد هسته درخشان کهکشان در حال چرخش هستند.

کهکشان آی‌سی ۳۴۲ نشانه دشواری جهت رصد است؛آن قدر سخت که به کهکشان پنهان میان دانشمندان و محققان مشهور شده. است.

واژه های کلیدی: تصویر | ستاره | تلسکوپ | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs