خواهر اطلاعات بابک زنجانی اخبار اقتصادی و بازرگانی

خواهر: اطلاعات بابک زنجانی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی زنان عربستان سعودی حق رانندگی پیدا کردند

با صدور دستوری از جانب پادشاه عربستان سعودی، زنان این کشور از حق رانندگی برخوردار شدند. 

زنان عربستان سعودی حق رانندگی پیدا کردند

زنان عربستان سعودی حق رانندگی پیدا کردند

عبارات مهم : قوانین

با صدور دستوری از جانب پادشاه عربستان سعودی، زنان این کشور از حق رانندگی برخوردار شدند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان، بنا به دستور ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، قوانین رانندگی این کشور عوض کردن می کند و زنان نیز می توانند مانند مردان گواهینامه رانندگی بگیرند.

زنان عربستان سعودی حق رانندگی پیدا کردند

زنان عربستان سعودی تاکنون اجازه رانندگی نداشته اند و فعالان حقوق زنان در این کشور، از سال ها پیش پیگیر این حق بوده اند.

بخشی از کارها فعالان حقوق زنان در این ارتباط، مشمول بر به چالش کشیدن قوانین تبعیض آمیز از طریق رانندگی در مکان های عمومی بوده است.

با صدور دستوری از جانب پادشاه عربستان سعودی، زنان این کشور از حق رانندگی برخوردار شدند. 

پلیس عربستان، در سال های گذشته، به کرات زنانی را که قانون منع رانندگی را زیر پا گذاشته اند، دستگیر کرده است.

واژه های کلیدی: قوانین | پادشاه | رانندگی | عربستان | عربستان، | پلیس عربستان | عربستان سعودی | اخبار اجتماعی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs